Người tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin
Họ và tên: Lê Hùng Dũng - công chức VPTK
SĐT: 0376618599
Gmail: ledungvptt@gmail.com
dunglhquangnam.gov.vn


Liên kết web

BẢN QUYỀN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH QUẾ
Trụ sở: Thôn Bình Quang, xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
E-mail: binhque.thangbinh@quangnam.gov.vn
Thiết kế bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam

Thống kê truy cập