CHUYÊN MỤC

Liên kết website

Định hướng phát triển

ĐẢNG BỘ HUYỆN THĂNG BÌNH                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      ĐẢNG ỦY XÃ BÌNH QUẾ  

                  *                                      Bình Quế, ngày 15  tháng 12 năm 2020

  Số  06 - NQ/ĐU

                 

NGHỊ QUYẾT

về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

-----

 

 Trong năm 2020, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành  tốt các chỉ tiêu  nghị quyết  đề ra. Nhìn chung, việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, thực hiện các chế độ trợ cấp, quà tết cho các đối tượng chính sách, xã hội được giải quyết đầy đủ, kịp thời, chu đáo; nhân dân đón Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm, an toàn; đời sống nhân dân được ổn định, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm được đảm bảo; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh ổn định. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến, hoạt động của chính quyền, Mặt trận và các hội đoàn thể, các tổ chức xã hội, đã tích cực phối hợp trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chung theo chỉ đạo của Đảng uỷ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó củng còn một số hạn chế, khó khăn như: Trên lĩnh vực nông nghiệp, xuất hiện dịch bệnh phá hoại trên một số diện tích lúa, cây tiêu. Dịch tả lợn châu phi xảy ra trên đia bàn xã, công tác quản lý hoạt động giết mổ gia súc ở địa phương thực hiện chưa chặt chẽ, việc kiểm tra xử lý chưa kiên quyết...Một số công trình XDCB triển khai chậm so với tiến độ đề ra. Công tác quản lý đất đai còn buông lỏng chưa được giải quyết triệt để.

Tình hình ANCT cơ bản được giữ vững nhưng TTXH vẫn còn diễn biến phức tạp như tình đánh nhau, trộm cắp,…Tệ nạn xã hội như: cờ bạc, đòi nợ thuê còn xảy ra chưa được ngăn chặn  kịp thời. Việc nắm tình hình, chủ động kiểm tra tổ chức đảng, kiểm tra theo kế hoạch còn chậm. Công tác phát triển đảng viên chưa  đạt so với NQ đề ra.

Năm 2021 là năm có nhiều sự kiện nổi bật, năm diễn ra cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội đại biểu phụ nữ xã Bình Quế nhiệm kỳ 2021 - 2026. Năm 2021 dự  báo  tiếp tục còn nhiều khó khăn thách thức, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro sẽ ảnh hưởng lớn đến  phát triển kinh tế. Do đó, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân phát huy thuận lợi, tranh thủ thời cơ, quyết tâm vượt qua những khó khăn, thách thức, tập trung huy động mọi nguồn lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết của BCH Đảng bộ đề ra, tạo nền tảng phát triển cho những năm đến.

           I/ Một số chỉ tiêu chủ yếu

- Cơ cấu kinh tế ngành Nông nghiệp, Công nghiệp - Xây dựng,  Thương mại - Dịch vụ tương ứng tỷ lệ  55-30-15.

- Xây dựng cánh đồng sản xuất lúa tập trung tại 2 thôn Bình Hội, Bình Phụng 30 ha

- Tiêm phòng gia súc đạt 80%  tổng đàn trở lên

- Thu nhập bình quân đầu người  41 triệu đồng /người/năm

- Tổng số lương thực cây có hạt 4.650 tấn

- Chăn nuôi phát triển:  Đàn trâu 610 con, đàn bò 850 con, đàn heo 3.500 con, đàn gia cầm các loại khoảng 70.000 con.

- Chỉ tiêu về nông thôn mới: Phấn đấu đạt từ 5 tiêu chí trở lên ( tiêu chí số 3 Thủy lợi, tiêu chí số 6 cơ sở vật chất văn hóa,  Tiêu chí số 10 thu nhập,  Tiêu chí số 13 Hình thức sản xuất, tiêu chí số 2 Giao thông).

- Thành lập Hợp tác xã nông nghiệp.

- Xây dựng 01 khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Bình phụng.

- Ngân sách phấn đấu tăng thu 10% so với dự toán thu ngân sách huyện giao để đảm bảo chi thường xuyên

- Tăng thu tại xã đạt 100.000.000 đồng .

- Hoàn thành 3.460 m bê tông GTNT ĐH 21 đưa vào sử dụng trong năm 2021.

-  Bê tông hóa GTNT  2  Km, Bê tông kênh mươn nội đồng 2 Km

-  Tỷ lệ hộ nghèo, giảm từ 1-2 %.

- Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi còn 0,2%.

- Giảm tỷ lệ  sinh 3 trở lên dưới 10 %.

- Phấn đấu  90% gia đình đạt gia đình văn hóa; có 95% tổ đoàn kết đạt tiêu chí  tổ văn hóa; 100% cơ quan đạt chuẩn cơ quan văn hóa; xây dựng 2-3 tộc văn hóa. Xây dựng 4 thôn văn hóa đạt cấp huyện.

- Tỷ lệ  hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%.

- Giải quyết việc làm  tại địa phương 100 - 200 lao động.

- Giao quân đạt 100% chỉ tiêu Huyện  giao.

- Phấn đấu kết nạp từ 3 đảng viên trở lên, có 90 % đảng viên HTTNV và 100 % CB đạt HTTNV, không có chi bộ KHTNV, Đảng bộ HTTNV.

- Xây dựng chính quyền HTTNV, Mặt trận và các hội đoàn thể đạt HTTNV trở lên, không có đơn vị không HTNV.

 II / Những giải pháp để thực hiện  nhiệm vụ  năm 2021

1/ Lĩnh vực Kinh tế

Tăng cường lãnh đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh phát triển kinh tế, tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của  HĐND Huyện và kế hoạch của UBND Huyện về đề án phát triển kinh tế vùng tây để phát triển kinh tế của xã, tăng dần tỷ trọng về tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ trong cơ cấu kinh tế. Phối hợp cả hệ thống chính trị của địa phương và huy động mạnh mẽ, đầy đủ đóng góp của nhân dân, tập trung thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM đạt các chỉ tiêu đề ra.

Về sản xuất nông nghiệp tập trung chỉ đạo thâm canh tăng năng suất cây trồng, cơ cấu kinh tế nông nghiệp, theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; xây dựng ít nhất 1 sản phẩm có thương hiệu theo chương trình  (OCOP), thực hiện quy hoạch sản xuất; quy hoạch cánh đồng lúa giống ở 2 thôn Bình Hội và Bình Phụng. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện mô hình phát triển kinh tế chăn nuôi gà vườn đồi. Đầu tư tu sửa kênh mương nội đồng ở các thôn trên địa bàn xã để ổn định sản xuất.

Đối với chăn nuôi: Tập trung chỉ đạo, khuyến khích mở rộng chăn nuôi trâu, bò, chăn nuôi gia cầm theo quy mô hộ và 1 số gia trại quy mô vừa và nhỏ, tăng cường công tác tiêm phòng và kiểm soát dịch bệnh cho gia súc, khuyến khích việc thụ tinh lai tạo giống bò ngoại chiếm tỷ lệ 70% tổng đàn; tổ chức tập huấn, ứng dụng mở rộng mô hình chăn nuôi gà ta thả vườn, mô hình nuôi gà có hiệu quả để tăng thu nhập kinh tế gia đình. Bên cạnh đó việc chỉ đạo phát triển sản xuất cần tập trung các giải pháp tạo môi trường thuận lợi để kêu gọi sự hỗ trợ bằng nhiều nguồn xây dựng các mô hình, như trồng nấm rơm ..v.v…Thu hút đầu tư  những cơ sở sản xuất như: may mặc, giày da, tạo việc làm cho 100 đến 200 lao động, cần tiếp tục đầu tư phát triển khu trung tâm xã.

Khuyến khích phát triển các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, gò, hàn, xay xát, chế biến gỗ, phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ có hiệu quả. Đi đôi với tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất cần tập trung chỉ đạo phát triển kết cấu hạ tầng, tiếp tục đôn đốc nhà thầu thi công hoàn chỉnh một số công trình đang thi công dỡ dang, đề nghị nghiệm thu để đưa vào sử dụng và đề nghị đầu tư một số công trình phúc lợi công cộng thiết yếu để phục vụ sản xuất đời sống giao thông đi lại cho nhân dân.

2/ Lĩnh vực Đất đai

Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý sử dụng đất gắn với quy hoạch sử dụng. UBND xã cần có kế hoạch kiểm tra số lượng và thực hiện giao khoán đầy đủ đất 5% trên địa bàn xã; tiếp tục kiểm tra xử lý dứt điểm việc chiếm đất sản xuất làm nhà trái phép. Tập trung giải quyết dứt điểm cấp bìa đỏ cho các hộ dân còn tồn đọng sau DĐĐT của các năm trước. Quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên khoán sản trên đia bàn xã. Khi hoàn tất cá thủ tục tập trung khắc phục Mõ đất của công ty Minh Tuấn để trả mặt bằng cho nhân dân. Kiểm tra xử lý các hộ tự ý trồng cây trên nghĩa trang nhân dân thôn Bình Hội.

3/ Lĩnh vực Văn hóa - xã hội

Thực hiện triển khai vận động nhân dân đóng góp đầy đủ các công quỹ như: quỹ đền ơn đáp nghĩa; quỹ NVNN; quỹ bảo trợ trẻ em, để tạo nguồn kinh phí chăm lo cho đối tượng chính sách, đối tượng xã hội; thực hiện đảm bảo về công tác an sinh xã hội. Đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng, sữa chữa nhà  cho đối tượng chính sách; phối hợp cả hệ thống chính trị, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ vốn vay, thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo phấn dấu năm 2021 tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 4 %.

Thường xuyên củng cố các cụm loa truyền thanh, kết hợp sử dụng pa nô, áp phích, tuyên truyền lưu động để tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với nhân dân. Tập trung tuyên truyền cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  Đại hội đại biểu phụ nữ xã Bình Quế  nhiệm kỳ 2021 - 2026,  một cách thiết thực, hiệu quả. Tổ chức Bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2021-2026 đúng quy định. Củng cố BCĐ,  Ban vận động xây dựng đời sống văn hóa, vận động nhân dân thực hiện đảm bảo các tiêu chí văn hóa ở Khu dân cư, phấn đấu năm 2021 có 90% trở lên gia đình đạt tiêu chí văn hóa.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tập trung duy trì và nâng cao chất lượng ở tất cả các cấp học, phấn đấu tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THCS 98% trở lên, tỉ lệ vào lớp 10 đạt 75%, đối với bậc tiểu học 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học, huy động tối đa trẻ em 3 -5 tuổi ra lớp và 100% trẻ 5 tuổi ra lớp. Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục ở 3 cấp học THCS, Tiểu học, Mầm non. Xây dựng trường THCS Nguyễn Tri Phương đạt kiểm định chất lượng mức độ 2. Tập trung chỉ đạo tốt công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đẩy mạnh công tác truyền thông dân số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

4/ Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính

Duy trì nghiêm công tác trực SSCĐ, trực tăng cường, thực hiện tốt công tác phối hợp theo Nghị định 03, 133 của Chính phủ.

Lãnh đạo hoàn thành tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021, giao quân đạt 100% chỉ tiêu. Xây dựng lực lượng đạt 100% chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng và độ tin cậy cao. Thực hiện tốt công tác đăng ký thanh niên độ tuổi 17; giao nguồn huấn luyện cho các đơn vị dự bị động viên đạt 100%.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Chỉ thị  48-CT/TW về tăng công tác đảm bảo an ninh quốc  gia trong tình hình mới. Kịp thời xử lý, kiên quyết mọi tình huống liên quan đến ANTT  xảy ra trên địa bàn xã, đồng thời phát động phong trào “toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc,” thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự trên đia bàn xã .

Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của  tổ một cửa, thực hiện đảm bảo công tác giải quyết hồ sơ hành chính, giải quyết đầy đủ, thỏa đáng các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Đảm bảo công tác tiếp công dân của lãnh đạo xã  theo quy định  tại trụ sở UBND, phát huy và mở rộng  quy chế dân chủ ở cơ sở.

5/  Công tác xây dựng chính quyền

Xây dựng chính quyền vững mạnh toàn diện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, quản lý, điều hành của UBND, HĐND thực hiện đảm bảo chức năng, quyết định và giám sát các nhiệm vụ phát triển KT – XH, Quốc phòng - An ninh của địa phương.  Phát huy vai trò cơ quan quyền lực ở địa phương, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Quản lý đất đai, giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo, đảm bảo an ninh trật tự; thực hiện tốt công tác quốc phòng và quân sự địa phương.  HĐND  phối hợp với UBND, TTUBMT xã  chuẩn bị nhân sự ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 và tổ chức thành  cuộc Bầu cử Quốc hội khóa XV và Bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

          6/  Xây dựng kết cấu hạ tầng

Tiếp tục đôn đốc nhà thầu khẩn trương hoàn thành xây dựng các công trình trên địa bàn xã, nghiệm thu và đưa vào sử dụng đúng tiến độ.

UBND xã tập trung giải quyết san ủi các mỏ đất đã khai thác để bàn giao mặt bằng cho nhân dân, phân công ban quản lý theo dõi quản lý việc xây dựng của các công ty trên địa bàn xã. Có kế hoạch phân kỳ đầu tư các nguồn vốn để xây dựng các công trình cơ bản bê tông GTN, bê tông kênh mương và các công trình khác; trước khi triển khai phải có sự thống nhất bàn bạc dân chủ và  công khai rộng rãi cho nhân dân được biết để nhân dân thực hiện tốt quyền giám sát của mình.

7/  Công tác xây dựng Đảng, khối Dân vận, Mặt trận, các Hội đoàn thể và các Hội đặc thù

Tập trung xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ và từng đảng viên. Trước hết phải kịp thời tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết đại hội  Đảng các cấp. Tiếp tục  triển khai thực hiện Chỉ thị 05- CT/BCT về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, học tập chuyên đề năm 2021; gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) đưa nội dung học tập vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của chi bộ và thực hiện trong các Ban ngành của nhà nước theo tinh thần Chỉ thị - 1973 của Thủ tướng Chính phủ một cách hiệu quả.

Triển khai chỉ thị 59 của Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội đại biểu phụ nữ  xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng, giám sát của HĐND đối với các tổ chức, cá nhân trong việc triển khai và thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Để kịp thời ngăn ngừa những sai phạm thiếu sót xảy ra.

Kịp thời sắp xếp lại một số hội đặc thù, củng cố các chức danh cán bộ không chuyên trách, cán bộ, công chức cho phù hợp từng vị trí công tác theo tinh thần NĐ 34/CP, nghị quyết số12 của HĐND Tỉnh Quảng Nam.

Lãnh đạo tốt công tác quản lý việc thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, đảng viên. Đề cao vai trò, trách nhiệm đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên. Nhất là cán bộ chủ chốt phải nêu gương trước quần chúng; thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá phân loại tập thể, cá nhân, phân loại chi bộ, Đảng bộ, đảng viên năm 2021 đúng quy định; làm tốt công tác tạo nguồn giới thiệu quần chúng ưu tú đi học bồi dưỡng các lớp kết nạp đảng, để đảm bảo phát triển đảng đạt chỉ tiêu đề ra. Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT và chi bộ, tập trung nội dung kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XII) đối với đảng viên  khi có dấu hiệu vi phạm. Thực hiện phối hợp giữa UBMT với UBND và các ngành liên quan để giải quyết đầy đủ, kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân nhất là tố cáo có liên quan đến tổ chức Đảng và đảng viên.

Tăng cường công tác Dân vận của Đảng, phát huy vai trò của MT, các hội đoàn thể trong công tác vận động quần chúng vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới, tăng cường công tác lãnh đạo; đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận, các hội đoàn thể theo Kết luận số 62  của Bộ Chính trị. Năm 2021 xây dựng Khối Dân vận HTSXNV, chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên góp phần xây dựng Đảng bộ HTTNV.

        III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận, các ngành, đoàn thể và các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ, căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy và tình hình thực tế của địa phương, của từng ngành, đoàn thể, từng thôn xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động  cán bộ, đảng viên, đoàn, hội viên và nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết đề ra.

Các ban đảng, văn phòng đảng ủy tham mưu cho Đảng ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết, định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng sơ kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết, để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ  hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2021.

 Nơi nhận                                                                                T/M ĐẢNG ỦY

- BTV Huyện ủy.                                                                           BÍ THƯ

- Các Ban Đảng và VP huyện ủy.                                                                   

- TTHĐND, UBND, TTUBMT.

- Các Đ/c ĐUV.

- Các ngành, đoàn thể.                                                                   

- Các chi bộ trực thuộc.

- Lưu.                                                                                Nguyễn Thanh Long