CHUYÊN MỤC

Liên kết website

Thông tin tuyên truyền

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
1 Số: 1783/KH-UBND 03/10/2022 KẾ HOẠCH
Truyền thông Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10
trên địa bàn huyện Thăng Bình năm 2022
2 Số: 423/BC-UBND 03/10/2022 BÁO CÁO
Tình hình tiếp nhận và giải quyết TTHC
tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, cấp xã
Kỳ báo cáo 9 tháng năm 2022: Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/9/2022
3 BC số: 112/BC-UBND 23/09/2022 BÁO CÁO
Tình hình triển khai Đề án Kiên cố hoá hệ thống đường giao thông nông thôn
(GTNT) trên địa bàn xã năm 2021 xã Bình Quế.
4 CV số: 1750/UBND-CV 22/09/2022 V/v hướng dẫn hoạt động sáng kiến
năm 2022
5 CV số: 1713/UBND-CV 22/09/2022 V/v đẩy mạnh triển khai Bộ chỉ số chỉ
đạo, điều hành và đánh giá chất lượng
phục vụ người dân, doanh nghiệp trong
thực hiện TTHC, DVC theo thời gian
thực trên môi trường điện tử theo Quyết
định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022
của Thủ tướng Chính phủ
6 QĐ số: 96/QĐ-UBND 21/09/2022 QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân bổ vốn ngân sách từ nguồn ngân sách cấp trên – Xây 1 nhà trung
chuyển rác thải sinh hoạt
7 BC số: 111/BC-UBND 20/09/2022 BÁO CÁO
Giải trình về việc hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp BTXH (NCT) bị chậm trể.
8 CV số: 142/VHTT-VP 20/09/2022 V/v tuyên truyền kỷ niệm 55 năm
Đặc Khu uỷ Quảng Đà (10/1967-10/2022)
9 Số: 24/TB-UBND 16/09/2022 Thông báo
Về việc cung cấp giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn, giảm thuế sử
dụng đất phi nông nghiệp năm 2022.
10 CV số: 139/VHTT-TTTT 16/09/2022 V/v thông tin, tuyên truyền các nội dung
văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam
và Bộ Thông tin và Truyền thông
11 Số: 108/BC-UBND 13/09/2022 BÁO CÁO
Công tác cải cách hành chính quý III năm 2022
12 Số 91/QĐ-UBND 13/09/2022 Quyết định kiện toàn BCĐ PT " TDĐKXDĐSVH"
13 Số 92/QĐ-UBND 13/09/2022 Quyết định phân công thành viên BCĐ PT "TDĐKXDĐSVH"
14 Số 84/QĐ-UBND 25/08/2022 QUYẾT ĐỊNH
Kiện toàn Ban quản lý xây dựng nông thôn mới
xã Bình Quế giai đoạn 2021-2025
15 BC số 93/BC-UBND 04/08/2022 BÁO CÁO
Kết quả thực hiện các tiêu chí về đích nông thôn mới; tiến độ giải ngân;
tiến độ xây dựng hồ sơ minh chứng
16 1328/UBND-VHTT 25/07/2022 V/v tham gia Cuộc thi trên Internet tuyên truyền phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam năm 2022
17 1534/UBND-VP 06/07/2022 Công văn về việc tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em trong dịp nghĩ Hè 2022
18 Số:237/TB-UBND 20/04/2022 Thông báo kết luận của đ/c Võ Văn Hùng CT UBND huyện tại cuộc giao ban ngày 18/4/2022
19 Dự thảo 24/03/2022 Văn kiện Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản HCm xã Bình Quế lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027
20 Số: 908/TB-UBND 24/12/2021 Thông báo về nghỉ Tết Dương lịch 2022