CHUYÊN MỤC

Liên kết website

Tin tức

 
Data pager
Số tin/trang:
PageSizeComboBox
select
 Trang 1 trong 7, tin tức 1 đến 10 trong 67 tin tức.

Tập huấn về quy trình thực hành nông nghiệp tốt

Tập huấn về quy trình thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) trồng trọt.

TẬP HUẤN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÂN LOẠI RÁC THẢI TẠI NGUỒN, GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐỊA BÀN XÃ...

TẬP HUẤN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÂN LOẠI RÁC THẢI TẠI NGUỒN, GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐỊA BÀN XÃ BÌNH QUẾ

Giải bóng chuyền phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong “ Ngày hội toàn dân bảo vệ...

Giải bóng chuyền phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong “ Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” năm 2022

Hội Nghị Quán triệt, học tập Nghị Quyết TW 5 - Khóa XIII

Đảng ủy xã Bình Quế tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết TW 5 khóa XIII và QĐ 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức Đảng và Đảng viên vi phạm.

Biểu dương con Hội viên CCB học giỏi

Khen thưởng con hội viên cựu chiến binh học giỏi năm học 2021-2022

Kiểm tra mô hình "Dân vận khéo"

Ban dân vận huyện ủy Thăng Bình Kiểm tra mô hình "Dân vận khéo" tại bình Quế

BCĐ NTM xã Bình Quế

BCĐ Nông thôn mới Bình Quế họp đánh giá quá trình xây dựng thực tiễn và công tác xây dựng hồ sơ minh chứng

[test] Thăng Bình tiếp nhận 10.000 USD ủng hộ quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thăng Bình tiếp nhận 10.000 USD ủng hộ quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

BCĐ Nông thôn mới Bình Quế họp đánh giá quá trình xây dựng thực tiễn và công tác xây dựng hồ sơ minh...

BCĐ Nông thôn mới Bình Quế họp đánh giá quá trình xây dựng thực tiễn và công tác xây dựng hồ sơ minh chứng

Phát triển Sen thành nông sản chủ lực

Nhiều năm nay, các hộ dân ở thôn Quý Phước, xã Bình Quý phát triển mô hình trồng sen lấy hạt trên những mảnh ruộng thấp thường xuyên bị ngập nước. Mô hình này vừa cho giúp bà con nông dân cải thiện thu...