CHUYÊN MỤC

Liên kết website

Xây dựng Đảng

 
Data pager
12
Số tin/trang:
PageSizeComboBox
select
 Trang 1 trong 2, tin tức 1 đến 5 trong 7 tin tức.

Hội Nghị Quán triệt, học tập Nghị Quyết TW 5 - Khóa XIII

Đảng ủy xã Bình Quế tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết TW 5 khóa XIII và QĐ 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức Đảng và Đảng viên vi phạm.

Sơ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Bình Quế

BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid- 19 xã Bình Quế sơ kết tình hình hoạtđộng phòng chống dịch Covid-19( Đợt bùng phát từ ngày 27/4 2021 đến nay)

Thăng Bình: Nâng cao chất lượng công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nền tảng tư tưởng của Đảng là nhân tố quan trọng, cốt lõi quyết định mọi hoạt động xây dựng và lãnh đạo của Đảng. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là yêu cầu tất yếu, sống còn để xây dựng và phát triển Đảng trong sạch, vững mạnh.

Hội Nghị triển khai Luật Bình đẳng giới

Hội Nghị triển khai Luật Bình đẳng giới

Hội nghị triển khai luật

Hội nghị tập huấn công tác hòa giaỉ và triển khai Luật KNTC